Współpraca z partnerem Ubera

Uber wymaga założenia indywidualnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że pracując bezpośrednio dla Ubera musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie oraz samodzielnie rozliczać przychody.

Pracując z nami nie zakładasz własnej firmy. Rozliczamy przychody i podatki za Ciebie. Jedyny koszt jaki ponosisz z tego tytułu, to opłata za rozliczenie, która wynosi 50 zł tygodniowo. Płacisz nam tylko wtedy, kiedy jeździsz.

Współpraca odbywa się w oparciu o umowę cywilnoprawną. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, jednak jeśli w ciągu tego miesiąca nie wykonasz żadnego przejazdu, nic Cię to nie kosztuje.

Możesz spróbować i zrezygnować w każdej chwili.

Wymagania szczegółowe

Do rozpoczęcia pracy potrzebujesz:

 • Własnego samochodu, 4-drzwiowego, nie starszego niż 15 lat
 • Smartfona IPhone 4S lub nowszego lub urządzenia z Androidem 4.0 lub nowszym
 • Minimum 21 lat
 • Ważnego prawa jazdy (przynajmniej rok)
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Informacji o wykroczeniach drogowych
 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Ważnego ubezpieczenia OC pojazdu

Przed rejestracją przygotujemy dla Ciebie instrukcję, jak uzyskać poszczególne dokumenty. Jeżeli potrzebujesz samochodu, możesz wynająć jeden z naszych.

100

Zapewnimy Ci najwyższe realne zarobki!

100

Zapewnimy Ci legalną umowę z opłaconymi składkami ZUS i ubezpieczeniem.

50

Zapewnimy CI najniższe opłaty. Jedynie 50 zł za rozliczenie.

7

Zapewnimy Ci obsługę we wszystkich partnerskich miastach w Polsce:
Trójmiasto, Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Łodź, Aglomeracja Śląska

Formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się za pomocą bezpłatnego formularza zgłoszeniowego. Podczas rozmowy telefonicznej wyjaśnimy Ci wszystkie warunki, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy założyć konto kierowcy.

Co tydzień w Twoim mieście (lub w okolicy) Uber organizuje szkolenia, podczas których zostają wyjaśnione wszystkie najważniejsze aspekty pracy.

Po spotkaniu podejmujesz decyzję. Proste, prawda?

Wynajem samochodu

Jeżeli jesteś zdecydowany rozpocząć z nami współpracę, a nie dysponujesz autem, nie martw się. W naszej ofercie znajdziesz również flotę pojazdów dedykowaną dla naszych kierowców. Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej.

Współpraca z partnerem Ubera

Uber wymaga założenia indywidualnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że pracując bezpośrednio dla Ubera musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie oraz samodzielnie rozliczać przychody.

Pracując z nami nie zakładasz własnej firmy. Rozliczamy przychody i podatki za Ciebie. Jedyny koszt jaki ponosisz z tego tytułu, to opłata za rozliczenie, która wynosi 50 zł tygodniowo. Płacisz nam tylko wtedy, kiedy jeździsz.

Współpraca odbywa się w oparciu o umowę cywilnoprawną. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, jednak jeśli w ciągu tego miesiąca nie wykonasz żadnego przejazdu, nic Cię to nie kosztuje.

Możesz spróbować i zrezygnować w każdej chwili.

Wymagania szczegółowe

Do rozpoczęcia pracy potrzebujesz:

 • Własnego samochodu, 4-drzwiowego, nie starszego niż 15 lat
 • Smartfona IPhone 4S lub nowszego lub urządzenia z Androidem 4.0 lub nowszym
 • Minimum 21 lat
 • Ważnego prawa jazdy (przynajmniej rok)
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Informacji o wykroczeniach drogowych
 • Dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Ważnego ubezpieczenia OC pojazdu

Przed rejestracją przygotujemy dla Ciebie instrukcję, jak uzyskać poszczególne dokumenty. Jeżeli potrzebujesz samochodu, możesz wynająć jeden z naszych.

Formularz zgłoszeniowy

Zarejestruj się za pomocą bezpłatnego formularza zgłoszeniowego. Podczas rozmowy telefonicznej wyjaśnimy Ci wszystkie warunki, odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy założyć konto kierowcy.

Co tydzień w Twoim mieście (lub w okolicy) Uber organizuje szkolenia, podczas których zostają wyjaśnione wszystkie najważniejsze aspekty pracy.

Po spotkaniu podejmujesz decyzję. Proste, prawda?

Wynajem samochodu

Jeżeli jesteś zdecydowany rozpocząć z nami współpracę, a nie dysponujesz autem, nie martw się. W naszej ofercie znajdziesz również flotę pojazdów dedykowaną dla naszych kierowców. Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej.

DOŁĄCZ DO NASZYCH KIEROWCÓW!

Nie wymagamy działalności gospodarczej, nie pobieramy prowizji od
Twoich zarobków. Płacisz nam wyłącznie stałą opłatę za rozliczenie.
Przeczytaj jak to działa i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dlaczego Uber jest lepszy od taksówek?

Nie dla­te­go, że jest tań­szy, ale dla­te­go, że jest wy­god­niej­szy. Klient nie musi się mar­twić o to, czy kie­row­ca bę­dzie miał wy­dać resz­tę, albo ter­mi­nal do za­pła­ce­nia kar­tą.
Nie musi oba­wiać się, że zo­sta­nie oszu­ka­ny, po­nie­waż po każ­dym prze­jeź­dzie może zo­ba­czyć na ma­pie swo­ją tra­sę i w ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­nać re­kla­ma­cji. Naszym zda­niem naj­więk­szą za­le­tą Ubera jest jego ogrom­ny za­sięg (po­nad 400 miast na ca­łym świe­cie).
Nawet w Nairobi mogę od­pa­lić apli­ka­cję i za­mó­wić prze­jazd do ho­te­lu. Nie mu­szę wie­dzieć gdzie do­kład­nie je­stem, apli­ka­cja wska­że au­to­ma­tycz­nie moją lo­ka­li­za­cję. Nawet je­śli tra­fię na kie­row­cę, któ­ry mówi tyl­ko w ję­zy­ku su­ahi­li i tak bez pro­ble­mu tra­fię do ho­te­lu.

Dlaczego warto spróbować?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Spraw, by stał się kurą znoszącą złote jaja. Miasto tętni życiem, a Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Masz wszystko, czego potrzeba, aby zacząć.

Pracuj, kiedy chcesz.

Chcesz dorobić po godzinach? Praca jako niezależny kierowca gwarantuje wolność i elastyczne godziny – przyjmujesz zlecenia, gdy masz czas. Ustalaj własny harmonogram, aby móc spędzać z rodziną najważniejsze chwile.

Bez biura, bez szefa.

Nieważne, czy masz na utrzymaniu rodzinę, czy chcesz odłożyć na coś wyjątkowego. Uber daje Ci wolność, ponieważ siadasz za kierownicę wtedy, kiedy chcesz. To Ty decydujesz o tym, kiedy, dokąd i z kim jeździsz.

Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Po każdym przejeździe z konta pasażera pobierana jest opłata. Składają się na nią 3 części: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr. Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku, opłata uwzględnia Twój czas pracy.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście i trasy, którą pokonujesz.

Oznacza to, że jeżdżąc 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Uber informuje, że najlepsi kierowcy zarabiają nawet 7 500 zł.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.

Dlaczego Uber jest lepszy od taksówek?

Nie dla­te­go, że jest tań­szy, ale dla­te­go, że jest wy­god­niej­szy. Klient nie musi się mar­twić o to, czy kie­row­ca bę­dzie miał wy­dać resz­tę, albo ter­mi­nal do za­pła­ce­nia kar­tą.
Nie musi oba­wiać się, że zo­sta­nie oszu­ka­ny, po­nie­waż po każ­dym prze­jeź­dzie może zo­ba­czyć na ma­pie swo­ją tra­sę i w ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­nać re­kla­ma­cji. Naszym zda­niem naj­więk­szą za­le­tą Ubera jest jego ogrom­ny za­sięg (po­nad 400 miast na ca­łym świe­cie).
Nawet w Nairobi mogę od­pa­lić apli­ka­cję i za­mó­wić prze­jazd do ho­te­lu. Nie mu­szę wie­dzieć gdzie do­kład­nie je­stem, apli­ka­cja wska­że au­to­ma­tycz­nie moją lo­ka­li­za­cję. Nawet je­śli tra­fię na kie­row­cę, któ­ry mówi tyl­ko w ję­zy­ku su­ahi­li i tak bez pro­ble­mu tra­fię do ho­te­lu.

Dlaczego warto spróbować?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Spraw, by stał się kurą znoszącą złote jaja. Miasto tętni życiem, a Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Masz wszystko, czego potrzeba, aby zacząć.

Pracuj, kiedy chcesz.

Chcesz dorobić po godzinach? Praca jako niezależny kierowca gwarantuje wolność i elastyczne godziny – przyjmujesz zlecenia, gdy masz czas. Ustalaj własny harmonogram, aby móc spędzać z rodziną najważniejsze chwile.

Bez biura, bez szefa.

Nieważne, czy masz na utrzymaniu rodzinę, czy chcesz odłożyć na coś wyjątkowego. Uber daje Ci wolność, ponieważ siadasz za kierownicę wtedy, kiedy chcesz. To Ty decydujesz o tym, kiedy, dokąd i z kim jeździsz.

Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Po każdym przejeździe z konta pasażera pobierana jest opłata. Składają się na nią 3 części: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr. Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku, opłata uwzględnia Twój czas pracy.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście i trasy, którą pokonujesz.

Oznacza to, że jeżdżąc 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Uber informuje, że najlepsi kierowcy zarabiają nawet 7 500 zł.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.

biuro@dkpartners24.pl