NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

D&K Partners

Daniel i Kamil – Partnerzy, stąd wzięła się nazwa naszej firmy. Jesteśmy partnerem współpracującym z Uber od lipca 2015 roku. Wspieramy i rozliczamy kierowców w najlepszy możliwy sposób.

Aktualnie działamy we wszystkich miastach, w których można zamówić Uber-a:
Trójmiasto, Aglomeracja Śląska, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań.

Aby zacząć, należy wysłać e-mail na adres info@dkpartners24.pl w wiadomości zwrotnej przesłane zostaną wszystkie szczegółowe informacje – krok po kroku.

Uber wypowiada się o zarobkach „Nawet 30 zł/h”. Z naszych statystyk wynika, że kierowcy zarabiają więcej. Daj sobie czas, 1… 2… 3! Poznaj tętno miasta i ciesz się zyskiem.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod adresem (https://www.uber.com/pl/drive/warsaw/vehicle-requirements/)

Nasze biuro znajduje się w naszych samochodach 🙂 Popieramy Ubera nie tylko w teorii, ale także jesteśmy aktywnymi kierowcami na terenie Trójmiasta.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

D&K Partners

Daniel i Kamil – Partnerzy, stąd wzięła się nazwa naszej firmy. Jesteśmy partnerem współpracującym z Uber od lipca 2015 roku. Wspieramy i rozliczamy kierowców w najlepszy możliwy sposób.

Aktualnie działamy we wszystkich miastach, w których można zamówić Uber-a:
Trójmiasto, Aglomeracja Śląska, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź, Poznań.

Aby zacząć, należy wysłać e-mail na adres biuro@dkpartners24.pl w wiadomości zwrotnej przesłane zostaną wszystkie szczegółowe informacje – krok po kroku.

Uber wypowiada się o zarobkach „Nawet 30 zł/h”. Z naszych statystyk wynika, że kierowcy zarabiają więcej. Daj sobie czas, 1… 2… 3! Poznaj tętno miasta i ciesz się zyskiem.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz pod adresem (https://www.uber.com/pl/drive/warsaw/vehicle-requirements/)

Nasze biuro znajduje się w naszych samochodach 🙂 Popieramy Ubera nie tylko w teorii, ale także jesteśmy aktywnymi kierowcami na terenie Trójmiasta.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA PYTANIE?

Nie ma problemu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji każdego dnia.
Po prostu napisz do nas, lub skonsultuj się z naszym przedstawicielem i
rozpocznij przygodę z Uberem.

Dlaczego Uber jest lepszy od taksówek?

Nie dla­te­go, że jest tań­szy, ale dla­te­go, że jest wy­god­niej­szy. Klient nie musi się mar­twić o to, czy kie­row­ca bę­dzie miał wy­dać resz­tę, albo ter­mi­nal do za­pła­ce­nia kar­tą.
Nie musi oba­wiać się, że zo­sta­nie oszu­ka­ny, po­nie­waż po każ­dym prze­jeź­dzie może zo­ba­czyć na ma­pie swo­ją tra­sę i w ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­nać re­kla­ma­cji. Naszym zda­niem naj­więk­szą za­le­tą Ubera jest jego ogrom­ny za­sięg (po­nad 400 miast na ca­łym świe­cie).
Nawet w Nairobi mogę od­pa­lić apli­ka­cję i za­mó­wić prze­jazd do ho­te­lu. Nie mu­szę wie­dzieć gdzie do­kład­nie je­stem, apli­ka­cja wska­że au­to­ma­tycz­nie moją lo­ka­li­za­cję. Nawet je­śli tra­fię na kie­row­cę, któ­ry mówi tyl­ko w ję­zy­ku su­ahi­li i tak bez pro­ble­mu tra­fię do ho­te­lu.

Dlaczego warto spróbować?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Spraw, by stał się kurą znoszącą złote jaja. Miasto tętni życiem, a Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Masz wszystko, czego potrzeba, aby zacząć.

Pracuj, kiedy chcesz.

Chcesz dorobić po godzinach? Praca jako niezależny kierowca gwarantuje wolność i elastyczne godziny – przyjmujesz zlecenia, gdy masz czas. Ustalaj własny harmonogram, aby móc spędzać z rodziną najważniejsze chwile.

Bez biura, bez szefa.

Nieważne, czy masz na utrzymaniu rodzinę, czy chcesz odłożyć na coś wyjątkowego. Uber daje Ci wolność, ponieważ siadasz za kierownicę wtedy, kiedy chcesz. To Ty decydujesz o tym, kiedy, dokąd i z kim jeździsz.

Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Po każdym przejeździe z konta pasażera pobierana jest opłata. Składają się na nią 3 części: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr. Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku, opłata uwzględnia Twój czas pracy.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście i trasy, którą pokonujesz.

Oznacza to, że jeżdżąc 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Uber informuje, że najlepsi kierowcy zarabiają nawet 7 500 zł.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.

Dlaczego Uber jest lepszy od taksówek?

Nie dla­te­go, że jest tań­szy, ale dla­te­go, że jest wy­god­niej­szy. Klient nie musi się mar­twić o to, czy kie­row­ca bę­dzie miał wy­dać resz­tę, albo ter­mi­nal do za­pła­ce­nia kar­tą.
Nie musi oba­wiać się, że zo­sta­nie oszu­ka­ny, po­nie­waż po każ­dym prze­jeź­dzie może zo­ba­czyć na ma­pie swo­ją tra­sę i w ra­zie ko­niecz­no­ści do­ko­nać re­kla­ma­cji. Naszym zda­niem naj­więk­szą za­le­tą Ubera jest jego ogrom­ny za­sięg (po­nad 400 miast na ca­łym świe­cie).
Nawet w Nairobi mogę od­pa­lić apli­ka­cję i za­mó­wić prze­jazd do ho­te­lu. Nie mu­szę wie­dzieć gdzie do­kład­nie je­stem, apli­ka­cja wska­że au­to­ma­tycz­nie moją lo­ka­li­za­cję. Nawet je­śli tra­fię na kie­row­cę, któ­ry mówi tyl­ko w ję­zy­ku su­ahi­li i tak bez pro­ble­mu tra­fię do ho­te­lu.

Dlaczego warto spróbować?

Zarabiasz dobre pieniądze!

Masz samochód? Spraw, by stał się kurą znoszącą złote jaja. Miasto tętni życiem, a Uber ułatwia kierowcom zdobywanie zleceń. Masz wszystko, czego potrzeba, aby zacząć.

Pracuj, kiedy chcesz.

Chcesz dorobić po godzinach? Praca jako niezależny kierowca gwarantuje wolność i elastyczne godziny – przyjmujesz zlecenia, gdy masz czas. Ustalaj własny harmonogram, aby móc spędzać z rodziną najważniejsze chwile.

Bez biura, bez szefa.

Nieważne, czy masz na utrzymaniu rodzinę, czy chcesz odłożyć na coś wyjątkowego. Uber daje Ci wolność, ponieważ siadasz za kierownicę wtedy, kiedy chcesz. To Ty decydujesz o tym, kiedy, dokąd i z kim jeździsz.

Nawet do kilku tysięcy złotych tygodniowo!

Po każdym przejeździe z konta pasażera pobierana jest opłata. Składają się na nią 3 części: opłata podstawowa, opłata za minutę przejazdu oraz opłata za kilometr. Dzięki temu, nawet kiedy stoisz w korku, opłata uwzględnia Twój czas pracy.
Jeden przejazd kosztuje średnio od 10 do 25 zł. Jego cena zależy od pory dnia, liczby kierowców w mieście i trasy, którą pokonujesz.

Oznacza to, że jeżdżąc 40 godzin w ciągu tygodnia możesz zarobić od 850 zł do 2200 zł. Uber informuje, że najlepsi kierowcy zarabiają nawet 7 500 zł.

Pamiętaj, my zajmiemy się Twoimi rozliczeniami profesjonalnie oraz kompleksowo za jedyne 50 zł.

Jesteśmy dla Was dostępni:

PN-PT : od 9:00 do 19:00
SB : od 10:00 do 15:00

Jesteśmy dla was dostępni:

pon – pt

9 – 17

514 478 281

biuro@dkpartners24.pl